|  Aanmelden lid 

Over ons

briefIn het jaar 1989 waren er een aantal die lid waren van een kaartclub en ook lid van een gemengd koor in IJsselstein genaamd "Zang en Vriendschap" die er steeds meer van overtuigd waren dat er een typisch mannenkoor ontbrak in IJsselstein. Het voornoemde koor gaf geen volledige voldoening in het beleven van de echte  mannen/koorzang. Lees beneden het verhaal van het "Zenderstreeknieuws Ijsselstein/Lobik 1 April 2009" van de oud leden Theo Lubbers en Nico van Lexmond, die toen mede het initiatief namen om een echt mannenkoor op te richten. Er werd een vergadering belegd waarin een besluit kwam tot oprichting van een koor bij voldoende aanmeldingen. In de lokale bladen werd geadverteerd om aspirant leden te winnen. Telefoonboeken werden geraadpleegd en IJsselsteiners werden op alfabetische volgorde benaderd door de twee oprichters. Bij meer dan twintig personen zou het koor van start gaan. En zie, de belangstelling was boven verwachting meer dan het geplande aantal mannen meldde zich en het koor kon van start. Middels een advertentie op het prikbord van het conservatorium in Utrecht werd Arie Perk als dirigent aangetrokken. Notarieel werd de vereniging opgericht als Fulco's Regionaal Mannenkoor. Als sprekend voorbeeld werd de naam van Fulco de minstreel gebruikt om de muzikale aspiraties van het koor te verbeelden.historie 1

Deze Fulco de minstreel was in de middeleeuwen een mythische figuur die in oude sagen wordt genoemd. Fulco was een dappere schildknaap van Gijsbrecht, heer van IJsselstein, die woonde op het kasteel. Gijsbrecht was wegens verdenking van medeplichtigheid aan de moord op Floris V opgesloten in het kasteel van Vianen.fulcos Fulco vermomde zich als minstreel en wist samen met zijn collega’s te spelen totdat iedereen dronken was, Fulco stal de kerkersleutel en bevrijdde zijn heer. Als dank sloeg Gijsbrecht hem tot ridder." (*) Het beeld van Fulco werd, na overleg met de kunstenaar, tot logo van het koor verheven. Met veel verve werd door dirigent Arie Perk het koor klaar gestoomd voor het eerste optreden. Er werd toen nog gerepeteerd in het oude Fulco Theater. Hier werd mede de basis gelegd voor de vriendschappelijke sfeer in het koor. Aan de kleine bar was het in de pauzes en na de repetitie goed toeven. Bier, snacks enzovoort, deden de ronde en velen kwamen later thuis dan gepland. Het koor groeide gestaag en werd en wordt nog steeds geroemd om zijn warme mannenkoorklank die redelijk uniek genoemd mag worden in den lande. In de loop der jaren hebben we vele koorleden zien komen en helaas ook gaan door veelal persoonlijke omstandigheden. Na een korte periode dirigentschap moest Arie Perk door persoonlijke omstandigheden afscheid nemen van het koor.Michel Er werd naarstig gezocht naar een nieuwe dirigent die werd gevonden in de persoon van Michel de Valk. Als jonge dirigent hoorde hij de speciale klank van het koor en ervoer ook de warme, amicale sfeer die hij als Bourgondiër van nature, zeer kon waarderen. Hij was verkocht. Onder Michel de Valk werd de diversiteit van muziek en ook zijn voorkeur voor Nederlandstalige muziek verder in het koor verweven. Door de deelname aan concoursen kon het koor zich in de loop der jaren ontwikkelen van een D naar de huidige B status van het koor. De oprichters, ook de eerste bestuursleden, hebben zich samen met de bestuurlijke opvolgers in de jaren volgend hard gemaakt om de eigenheid van het koor vast te houden door muziek keuze en ook deelname aan grotere projecten. Hierdoor kon de naam van het Fulco's Regionaal Mannenkoor ook een landelijke bekendheid opbouwen.
Verdi en Mozart Requiems werden in eigenbeheer met andere koren en orkesten uitgevoerd en tot succesvolle uitvoeringen gebracht. Ook met de lokale optredens zoals kerstconcerten, de dodenherdenking, mozarthet Fulco's Vocaal festival, concours organisatie samen met het KNZV, worden gewaardeerd en alom geprezen. Vele prijzen en nominaties zijn door het koor in de wacht gesleept als waardering voor deverdi tomeloze inzet telkens weer te vernieuwen en verbeteren van de mannenkoorzang. Vlucht door de Wereld Culturen en het Italië aan de IJssel project zijn van recentere datum en hebben het koor definitief bijgeschreven in de analen van de IJsselsteinse muzikale cultuur historie.
(*) Uit de officiele geschiedschrijving.

 


Zenderstreeknieuws

Het begon tijdens een kaartavondje, 20 jaar geleden. Het idee om eens een ander koor op te richten mondde uit in Fulcos Regionaal Mannenkoor met 67 leden, waarvan Nico van Lexmond en Theo Lubbers nog steeds lid.

Geen gemengd koor meer, minder kerkmuziek en toegankelijk voor iedereen. We openden een bankrekening want daar begin je mee en gingen op zoek, lacht Van Lexmond. We maakten reclame, stuurden brieven naar willekeurige adressen uit het telefoonboek en belden rond. Elke avond, want leden komen niet vanzelf.

Al snel waren de 23 eerste leden binnen. Een briefje bij het Utrechts conservatorium leverde dirigent Arie Perk op, die binnen anderhalf jaar werd opgevolgd door Michel de Valk de huidige dirigent.

Het eerste concert volgde een jaar later. Op uitnodiging van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond, in Vreeswijk. In wit overhemd en blauwe broek. Een hele eer, weet eerste voorzitter Lubbers nog. We stonden open voor iedereen, we hadden zelfs een variabele contributie, maar de mannen moesten wel de intentie hebben om zanger te worden. Van Lexmond herinnert zich de eerste tonen van het nieuwe koor nog. Uit Das klingelt so herrlich, we zingen het nu nog. Ontroerend. De repetitieavonden in het oude Fulcotheater waar het koor zijn naam aan ontleende vinden nog steeds plaats op donderdag: in het Fulcotheater. Sinds 10 jaar begeleid door pianiste Marian Fey.

Voorzitter Han Theil en Ton Westland pas 2 en 5 jaar lid kennen het enthousiasme. Er gaat bijna niemand weg, er komt alleen maar bij. Met een opkomst van 90% tijdens de repetities en de ledenvergadering, zijn we uniek. Een voordeel van een mannenkoor. Mannen zijn makkelijker.

Koor, muziek en dirigent groeien nog steeds. Michel is muzikaal en pedagogisch begaafd en durft ook wat. Met de komst van tweede voorzitter Wim van Miltenburg 10 jaar geleden, ontstonden de grote projecten. En de nieuwe outfit: blauw pak, gele strop en wit overhemd. De koffieconcerten werden het Requiem van Verdi, het Requiem van Mozart en het optreden met pretrockband RampZalig tijdens Kunstvormen 2008.


Mannen gezocht

Mannen gezocht

Wil je meezingen in ons mannenkoor? Wij zijn op zoek naar nieuwe leden vanaf 20 jaar. Loop een keer binnen op donderdagavond om te kijken én te luisteren.

Steun het koor

Trots op onze sponsors