|  Aanmelden lid 

Nieuws

50 jaar koorervaring

In de eerste week van het nieuwe jaar en kort na de viering van het 30-jarig bestaan van ons koor hebben we twee leden in het zonnetje gezet die samen goed zijn voor 50 jaar koorervaring. Twee markante mannen die elk 25 jaar lid zijn van Fulco’s Regionaal Mannenkoor kun je niet zomaar buiten de aandacht houden. Daarom werd op onze nieuwjaarsreceptie van 4 januari Herman Smit gehuldigd, toegezongen en gedecoreerd met een bijbehorende speld. Herman is bij de tweede tenoren een trouw zanger. In zijn 25-jarige zangcarrière heeft Herman zich enige tijd ingezet als lid van de muziekcommissie. Herman heeft de gave om met een soms scherpe tong en spitsvondige humor de mannen even bij de les te houden. Natuurlijk nam Herman ook even het woord, waarin hij aangaf nog steeds met veel plezier naar het koor te gaan. Hij noemde hierbij met name de betrokkenheid van de leden bij het wel en wee van anderen, vooral tijdens de nazit wordt de medische gesteldheid van de mannen vaak afgewogen tegen de prestaties op het koor.
De eerste repetitie van donderdag 9 januari stond in het teken van de huldiging van de tweede jubilaris van dit jaar. Wim Verburg was, vanwege het overlijden van zijn vrouw Lidy, uiteraard niet aanwezig tijdens de nieuwjaarsreceptie. Maar met grote waardering van zijn koormaatjes was hij wel op deze repetitie aanwezig. Ook Wim werd gehuldigd en gedecoreerd en kort toegesproken door voorzitter Will Kolenbrander. Wim is in de afgelopen 25 jaar een zeer actief lid geweest. Nog niet zo lang geleden heeft hij, na vele jaren, afscheid genomen van de muziekcommissie. Als bibliothecaris zorgt hij er nog steeds voor dat de leden tijdig worden voorzien van nieuwe muziekstukken. Ook heeft Wim zich in de loop der jaren de schone taak op zich genomen om geluidsopnamen te maken tijdens repetities en uitvoeringen. Uiteraard nam ook Wim kort het woord om het koor te bedanken voor deze blijk van waardering. Maar ook dankte Wim alle leden voor de enorme steun die hij heeft gevoeld na het overlijden van Lidy. Veel koorleden waren aanwezig bij het afscheid en dat heeft hem enorm goed gedaan. 


 
Mannen gezocht

Mannen gezocht

Wil je meezingen in ons mannenkoor? Wij zijn op zoek naar nieuwe leden vanaf 20 jaar. Loop een keer binnen op donderdagavond om te kijken én te luisteren.

Steun het koor

Trots op onze sponsors

© 2020 Fulco's Regionaal Mannenkoor