|  Aanmelden lid 

Nieuws

Algemene ledenvergadering opgefleurd met bloemen

Algemene ledenvergadering opgefleurd met bloemen

Jubileumvieringen

Tijdens onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 17 maart hebben we een aantal leden gefeliciteerd met het feit dat zijn een jubileum te vieren hadden. Drie mannen waren in het verenigingsjaar 12½ jaar lid van ons koor en werden daarom als Koperen Nachtegaal met een oorkonde en een mooie bos bloemen gehuldigd. Gerard Nillesen en Ab Agterberg werden hiervoor door de voorzitter voor de troepen gezet en toegesproken. Later deze week is Harry Mijland ook gehuldigd als Koperen Nachtegaal. Hiervoor is de voorzitter speciaal naar het hospice gegaan waar Harry wordt verzorgd.

Maar we hadden ook een lid dat inmiddels 25 jaar lid is van het FRM. Will Kolenbrander, onze voorzitter, heeft zich in deze periode enorm ingezet voor het koor. Als bariton heeft hij de hele ontwikkeling van ons koor meegemaakt met alle successen van dien. Ook op het bestuurlijke vlak heeft Will het nodige voor het koor betekend en doet hij dat nog steeds met een niet aflatende inzet. Terecht werd Will met lovende woorden door onze secretaris Lidy Visser toegesproken en uiteraard onderscheiden door de KNZV met het daarbij behorende speldje en een fraaie oorkonde.

Naast het huldigen van jubilarissen werd tevens aandacht besteed aan het “vertrek” van twee leden uit een functie die zij vele jaren binnen het koor hebben vervuld. Allereerst heeft Henk Bertens zijn functie als koormeester neergelegd. Henk vervulde deze taak meer dan 20 jaar vol overgave en vond dat een ander zijn taak wellicht op een betere wijze deze taak van hem over kon nemen. Gelukkig hebben we Ton Blankestijn bereid gevonden het stokje van Henk over te nemen. Ton wordt hierin bijgestaan door 4 mentoren uit de stemgroep. Frank Jutte, Willem van Kouwen, Wim Baars en Frans van Doorn zullen Ton bijstaan met betrekking tot de ontvangst en begeleiding van nieuwe leden, het handhaven van de koordiscipline tijdens repetities en uitvoeringen en zullen het aanspreekpunt binnen de stemgroepen zijn.

Naast Henk heeft onze nestor Jo Lit aangegeven zijn taak als bibliothecaris van het FRM neer te willen leggen. Vele jaren heeft Jo er voor gezorgd dat de leden de juiste muziek op tijd ontvingen. Ging dat voorheen nog met het vullen van persoonlijke postbakjes, waarvoor een grote verrijdbare kast was gemaakt, de laatste jaren heeft Jo zich in verregaande mate wegwijs gemaakt op de digitale snelweg en vonden de stukken doeltreffend hun weg naar de leden via e-mail. Zodra Jo muziek via Michel de Valk ontving, werd het zo snel mogelijk doorgestuurd en kon iedereen de volgende repetitie starten met verse muziek.  Jo heeft zijn taak inmiddels overgedragen aan Wim Verburg die de taak van bibliothecaris van het FRM vanaf het begin van 2016 op zich heeft genomen. Zowel Henk als Jo worden voor hun jarenlange inzet hartelijk bedankt en krijgen een mooie fles wijn en een bos bloemen onder luid applaus uitgereikt.

De laatste bos bloemen van de avond was voor het afscheid van een van de leden van het eerste uur en mede-oprichter van ons koor Willem Theloosen. Willem is ruim 26 jaar lid geweest en diverse taken in het bestuur en commissie bekleed. Daarnaast is Willem de laatste jaren actief geweest als het ging om het lief en leed binnen de vereniging. Iedereen ontving op zijn verjaardag een kaart van het koor. Ook langdurig zieken werden niet vergeten. Willem zorgde er voor dat er een kaart lag waar de leden even hun naam of een woord van beterschap in kwijt konden.

Willem geeft aan dat de problemen met zijn gehoor hem parten zijn gaan spelen, waardoor hij het gevoel had niet meer de gewenste kwaliteit kon bieden aan zijn koormaten bij de eerste tenoren.

Uiteraard veel respect voor zijn beslissing, die Willem zelf aan het einde van de vergadering aan de leden kenbaar maakte.
Willem wordt enorm bedankt voor zijn inzet en tevens uitgenodigd om op de vertrouwde donderdag nog eens een pilsje te komen drinken. Hij is altijd van harte welkom.


Mannen gezocht

Mannen gezocht

Wil je meezingen in ons mannenkoor? Wij zijn op zoek naar nieuwe leden vanaf 20 jaar. Loop een keer binnen op donderdagavond om te kijken én te luisteren.

Steun het koor

Trots op onze sponsors

© 2020 Fulco's Regionaal Mannenkoor