|  Aanmelden lid 

Fulco's Vocaal Festival

Nieuwsbrief (04-01-2020)

Fulco's Vocaal Festival 16 mei 2020

Geachte geïnteresseerde in ons Festival,

In het begin van dit nieuwe jaar wensen wij u veel gezondheid en succes voor u persoonlijk, maar ook met uw koor en/of andere activiteiten.

In deze 1e nieuwsbrief van 2020 geven wij u graag de actuele stand van zaken.

De werkgroep is ook dit seizoen weer enige maanden bezig ter voorbereiding van het geplande festival.

Een belangrijke zaak is natuurlijk de deelname van de koren. Immers zonder koren geen Festival.

Wij prijzen ons zeer gelukkig dat tot en met vandaag inmiddels 58 koren zich hebben ingeschreven, waarmee onze 9e editie weer een succes kan worden.

Inmiddels zijn ook alle zanglocaties vastgelegd en zijn er afspraken gemaakt over de te treffen voorzieningen. Hierbij is het noemenswaardig, dat wij een bijzondere 11e locatie erbij hebben nl, De Heeren van de Wijn in het hart van IJsselstein.

Het vastleggen van de binnen locaties, met piano of vleugel, het huren/opbouwen van buitenpodia, taf els en banken, het verzorgen van geluidinstallaties, stagepiano’s op alle overige locaties, drukwerk, verzekering en nog diverse organisatorische en logistieke voorzieningen brengen grote kostenposten met zich mee.

De inschrijfgelden maken slechts een gedeelte uit van de totaal benodigde baten. Het andere deel wordt verkregen via een groot aantal sponsoren, die het ons mogelijk maken het Festival te organiseren. Dit alles en met de inzet van een groot aantal vrijwilligers maakt, dat we met elkaar weer kunnen gaan genieten van mooi muzikaal en gezellig Festival, dat voor iedereen gratis toegankelijk is.

Tot slot melden wij u, dat de werkgroep nu volop bezig is met de verdere voorbereidingen waaronder de opening en de afsluiting van het festival.

Wij houden u door middel van nieuwsbrieven de komende tijd op de hoogte van de verdere voortgang en zien er naar uit u in ieder geval te treffen op 16 mei aanstaande.

Projectgroep Fulco’s Vocaal Festival


Welkom in IJsselstein

Welkom in IJsselstein

De website Uit in IJsselstein staat vol leuke uittips. Voor meer informatie kunt u ook terecht in de winkel, gevestigd in "De Poorter" aan de Overtoom 7 in IJsselstein.

Trots op onze sponsors

© 2021 Fulco's Vocaal Festival