|  Aanmelden lid 

Fulco's Vocaal Festival

Nieuwsbrief (28-02-2020)

Fulco's Vocaal Festival 16 mei 2020

Beste deelnemers aan ons Festival,

In deze 2e nieuwsbrief van 2020 geven wij u graag de actuele stand van zaken.

In de eerste nieuwsbrief maakten wij nog melding van het feit, dat er nog ruim voldoende plaats was voor koren om nog in te schrijven. Inmiddels hebben zich 72 koren aangemeld, zodat wij op dit moment volledig zijn bezet.

De ervaring van de laatste jaren heeft ons geleerd, dat tot de week van het Festival, koren zich moeten afmelden, door onverwachte omstandigheden.
Dan is het natuurlijk geweldig dat we over een reservelijst beschikken met koren, die dan de open gevallen plaats kunnen innemen.

Dit is dan ook de reden dat we de koren die zich nu nog aanmelden vragen akkoord te gaan met een plaats op de reservelijst. Men moet zich uiteraard bewust zijn van het feit dat het alsnog meedoen eerst kort voor het Festival bekend wordt.

Alle koren die zich hebben gemeld zullen in ieder geval voor het festival van 2020 een uitnodiging ontvangen.

Alle 11 benodigde locaties zijn vastgelegd. Nu we een volledige bezetting hebben, wordt er gestart met het maken van de eerste voorlopige indeling. Wij hopen van harte dat er geen mutaties meer komen, die deze opzet kunnen versturen. Het indelen van koren is ieder jaar weer een spannende en omvangrijke klus.

Wij proberen zo veel mogelijk rekening te houden met het genre en de grootte van de koren versus de mogelijkheden die de locatie biedt. Verder proberen we ook zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen die de koren ons hebben laten weten. Deze zijn zeer divers en kunnen onder andere te maken hebben met keuze locatie/tijd in verband met de beschikbaarheid van de koorbegeleiding.

Kortom een heel gepuzzel en als dat dan eenmaal in de steigers staat, is een afzegging niet gewenst zoals u kunt begrijpen. We hopen dus dat u allen zult komen en het optreedschema definitief kan worden afgerond.

Bij de aanvraag van de evenementenvergunning hebben we de gemeente gevraagd ook dit jaar parkeerplaatsen voor de touringcars beschikbaar te stellen.

Dit is nog in behandeling, maar we hopen u in de volgende nieuwsbrief hierover verder te kunnen informeren.

Wij houden u door middel van nieuwsbrieven de komende tijd op de hoogte van de verdere voortgang en zien er naar uit u in ieder geval te op 16 mei aanstaande. 

Projectgroep Fulco’s Vocaal Festival


Welkom in IJsselstein

Welkom in IJsselstein

De website Uit in IJsselstein staat vol leuke uittips. Voor meer informatie kunt u ook terecht in de winkel, gevestigd in "De Poorter" aan de Overtoom 7 in IJsselstein.

Trots op onze sponsors

© 2021 Fulco's Vocaal Festival