|  Aanmelden lid 

Fulco's Vocaal Festival

Belangrijke mededeling

Beste deelnemers aan ons Festival,

Gezien de aangescherpte regels vanuit de overheid betreffende het coronavirus, zijn wij helaas genoodzaakt het korenfestival van 16 mei a.s. te annuleren.

Het goede nieuws is dat de datum voor 2021 op zaterdag 29 mei gepland staat, zodat u die reeds in uw jaarprogramma kunt opnemen.

We zouden het natuurlijk erg leuk vinden, wanneer u ook in 2021 wederom onze gast wilt zijn.

Indien u dit wilt en daarmee uw deelname veilig wilt stellen, dan kunt u ons dit laten weten met een kort bericht via het onderstaande emailadres.

Uw betaalde inschrijfgeld wordt dan geregistreerd op het Festival van 2021.

Mocht uw koor anders besluiten dan zal het inschrijfgeld worden teruggestort op de bij ons bekende rekening.

Voor alle vragen die betrekking hebben over annuleren dan wel de inschrijving voor het festival van 2021 verzoeken wij u deze te stellen via ons emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Projectgroep Fulco’s Vocaal Festival


 

Belangrijke mededeling

In deze extra nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de invloed van het coronavirus op ons komende festival.

Het standpunt van de projectgroep ten aan zien van het wel of niet doorgaan van het festival is, dat wij alle adviezen en regels van de overheid en RIVM opvolgen.

Gezien onze kostenstructuur kunnen wij een beslissing over het niet laten doorgaan van het festival op dit moment nog uitstellen tot na de datum van 6 april.

Laten wij hopen dat er tegen die tijd sprake is van een beheersbare situatie en dat het festival gewoon door kan gaan.

Wij zijn inmiddels met de indeling van de 74 ingeschreven koren begonnen dus laten we hopen op een positieve ontwikkeling.

Bij het niet doorgaan van het festival zullen wij alle ingeschreven koren na de datum van 6 april   op de hoogte stellen en zullen ook de inschrijfgelden worden terugbetaald.

Voor alle vragen die betrekking hebben over het coronavirus in samenhang met het festival verzoeken wij u deze te stellen via ons emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Projectgroep Fulco’s Vocaal Festival


 

Fulco's Vocaal Festival 16 mei 2020

Beste deelnemers aan ons Festival,

In deze 2e nieuwsbrief van 2020 geven wij u graag de actuele stand van zaken.

In de eerste nieuwsbrief maakten wij nog melding van het feit, dat er nog ruim voldoende plaats was voor koren om nog in te schrijven. Inmiddels hebben zich 72 koren aangemeld, zodat wij op dit moment volledig zijn bezet.

De ervaring van de laatste jaren heeft ons geleerd, dat tot de week van het Festival, koren zich moeten afmelden, door onverwachte omstandigheden.
Dan is het natuurlijk geweldig dat we over een reservelijst beschikken met koren, die dan de open gevallen plaats kunnen innemen.

Dit is dan ook de reden dat we de koren die zich nu nog aanmelden vragen akkoord te gaan met een plaats op de reservelijst. Men moet zich uiteraard bewust zijn van het feit dat het alsnog meedoen eerst kort voor het Festival bekend wordt.

Alle koren die zich hebben gemeld zullen in ieder geval voor het festival van 2020 een uitnodiging ontvangen.

Alle 11 benodigde locaties zijn vastgelegd. Nu we een volledige bezetting hebben, wordt er gestart met het maken van de eerste voorlopige indeling. Wij hopen van harte dat er geen mutaties meer komen, die deze opzet kunnen versturen. Het indelen van koren is ieder jaar weer een spannende en omvangrijke klus.

Wij proberen zo veel mogelijk rekening te houden met het genre en de grootte van de koren versus de mogelijkheden die de locatie biedt. Verder proberen we ook zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen die de koren ons hebben laten weten. Deze zijn zeer divers en kunnen onder andere te maken hebben met keuze locatie/tijd in verband met de beschikbaarheid van de koorbegeleiding.

Kortom een heel gepuzzel en als dat dan eenmaal in de steigers staat, is een afzegging niet gewenst zoals u kunt begrijpen. We hopen dus dat u allen zult komen en het optreedschema definitief kan worden afgerond.

Bij de aanvraag van de evenementenvergunning hebben we de gemeente gevraagd ook dit jaar parkeerplaatsen voor de touringcars beschikbaar te stellen.

Dit is nog in behandeling, maar we hopen u in de volgende nieuwsbrief hierover verder te kunnen informeren.

Wij houden u door middel van nieuwsbrieven de komende tijd op de hoogte van de verdere voortgang en zien er naar uit u in ieder geval te op 16 mei aanstaande. 

Projectgroep Fulco’s Vocaal Festival


 

Fulco's Vocaal Festival 16 mei 2020

Geachte geïnteresseerde in ons Festival,

In het begin van dit nieuwe jaar wensen wij u veel gezondheid en succes voor u persoonlijk, maar ook met uw koor en/of andere activiteiten.

In deze 1e nieuwsbrief van 2020 geven wij u graag de actuele stand van zaken.

De werkgroep is ook dit seizoen weer enige maanden bezig ter voorbereiding van het geplande festival.

Een belangrijke zaak is natuurlijk de deelname van de koren. Immers zonder koren geen Festival.

Wij prijzen ons zeer gelukkig dat tot en met vandaag inmiddels 58 koren zich hebben ingeschreven, waarmee onze 9e editie weer een succes kan worden.

Inmiddels zijn ook alle zanglocaties vastgelegd en zijn er afspraken gemaakt over de te treffen voorzieningen. Hierbij is het noemenswaardig, dat wij een bijzondere 11e locatie erbij hebben nl, De Heeren van de Wijn in het hart van IJsselstein.

Het vastleggen van de binnen locaties, met piano of vleugel, het huren/opbouwen van buitenpodia, taf els en banken, het verzorgen van geluidinstallaties, stagepiano’s op alle overige locaties, drukwerk, verzekering en nog diverse organisatorische en logistieke voorzieningen brengen grote kostenposten met zich mee.

De inschrijfgelden maken slechts een gedeelte uit van de totaal benodigde baten. Het andere deel wordt verkregen via een groot aantal sponsoren, die het ons mogelijk maken het Festival te organiseren. Dit alles en met de inzet van een groot aantal vrijwilligers maakt, dat we met elkaar weer kunnen gaan genieten van mooi muzikaal en gezellig Festival, dat voor iedereen gratis toegankelijk is.

Tot slot melden wij u, dat de werkgroep nu volop bezig is met de verdere voorbereidingen waaronder de opening en de afsluiting van het festival.

Wij houden u door middel van nieuwsbrieven de komende tijd op de hoogte van de verdere voortgang en zien er naar uit u in ieder geval te treffen op 16 mei aanstaande.

Projectgroep Fulco’s Vocaal Festival


 
Welkom in IJsselstein

Welkom in IJsselstein

De website Uit in IJsselstein staat vol leuke uittips. Voor meer informatie kunt u ook terecht in de winkel, gevestigd in "De Poorter" aan de Overtoom 7 in IJsselstein.

Trots op onze sponsors

© 2021 Fulco's Vocaal Festival