|  Aanmelden lid 

Copyright

Copyright

Niets uit de tekst of van grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het dagelijks bestuur van Fulco's Regionaal Mannenkoor worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan. Alle teksten of afbeeldingen op deze website zijn met de grootste zorg en discretie toegepast ter informatie van de geïnteresseerde bezoeker van de website. Hierbij is ook met de grootst mogelijke zorg gebruik gemaakt van fotografisch materiaal, ter ondersteuning van de teksten met betrekking tot bepaalde werkzaamheden van Fulco's Regionaal Mannenkoor. Mochten er enige bezwaren bestaan bij de mogelijke rechthebbenden van het fotografisch materiaal, dan kan hiervan per schriftelijke berichtgeving melding worden gemaakt en zal het desbetreffende fotografisch materiaal zo spoedig mogelijk van deze website verwijderd worden.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Fulco's Regionaal Mannenkoor geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.


Mannen gezocht

Mannen gezocht

Wil je meezingen in ons mannenkoor? Wij zijn op zoek naar nieuwe leden vanaf 20 jaar. Loop een keer binnen op donderdagavond om te kijken én te luisteren.

Steun het koor

Trots op onze sponsors