Clubkas campagne
 
 Spek onze club!
Om lokale verenigingen en stichtingen de kans te geven om hun clubkas te spekken, organiseert Rabobank Utrechtse Waarden en Omstreken in de maanden maart, april en mei,
‘UW Rabobank Clubkas Campagne’
Met deze campagne doneert de bank 70.000 euro aan het lokale verenigingsleven. De leden van de bank bepalen, door het uitbrengen van hun stem, de verdeling van dit bedrag over de deelnemende clubs. Ook het “ Fulco’s Regionaal Mannenkoor “ doet mee aan UW Rabobank Clubkas Campagne!
Met de bijdrage van de bank willen wij graag
Algemene Koorscholing en Stemvorming binnen het koor bevorderen
Spek onze clubkas
Het totale bedrag in de campagnekas wordt verdeeld over de deelnemende clubs. Hoe? Dat bepalen de ruim 11.000 leden van de bank. Van woensdag 15 april t/m donderdag 30 april 2015 mogen zij vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. De waarde van een stem wordt bepaald door het totale bedrag in de campagnekas (70.000 euro) te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Hoe meer stemmen een club binnen haalt, hoe hoger de bijdrage voor de clubkas!Oproep aan alle leden en vrienden van het koor

Het is voor “Fulco’s Regionaal Mannenkoor “ belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen bij zoveel mogelijk “leden van de Rabobank” om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. Ben jij (of je vrienden, familie, buren, kennissen, etc.) lid van Rabobank Utrechtse Waarden? Stem dan op ons en help ons om ons doel te realiseren! Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/uw . Alvast dank voor uw inzet en stem.
Het FRM bestuur

opbrengst clubaktieOpbrengst  Clubaktie:  € 483.15

Wij willen iedereen bedanken die op ons koor heeft gestemd om dit resultaat te realiseren.

Dank Namens alle leden.
Algemene Ledenvergadering 2015
Op 19 maart 2015 hebben wij weer onze algemene ledenvergadering gehouden. Dit jaar in een andere opzet om tijd te winnen voor een ledenraadpleging. Daarnaast installeerden zich een aantal nieuwe bestuursleden met instemming van de vergadering om de toekomst van het koor verder te begeleiden en uit te bouwen.
Aftredende bestuursleden:
Penningmeester:  P. Brand,  Secretaris:  W.Kolenbrander  en algemeen bestuurslid: J.Zwezerijnen.
Dit natuurlijk met dank aan deze mensen voor hun bijdrage en inzet om het FRM op een hoger plan te brengen.
Nieuw zijn aangetreden:
Penning meester: T. van Mil, Secretaris: mevrouw L.Visser , algemeen bestuurslid: K. van Leeuwen.
Deze natuurlijk met de uitdagende opdracht om de opgaande lijn van het oude bestuur verder succesvol vorm te gaan geven.
Blijvend zijn:
Bestuurslid MC zaken:  Ron van Oostrum en Voorzitter W. Kolenbrander

De fondsenwerving voor het FRM zal door P Brand worden voortgezet tot een nader te bepalen moment.

Ook waren er twee leden die dit jaar de” Koperen Nachtegaal” mochten ontvangen voor een 12 ½  jarig lidmaatschap. Kees van leeuwen en Jan Roth, Van harte gefeliciteerd met het behalen van deze mijlpaal.

Door alle documenten per Mail aan de leden te sturen en vragen per mail vooraf te beantwoorden kon de vergadertijd met  50% worden bekort. Een methode waar de leden zich in konden vinden en voor de komende jaren als standaard zal worden ingevoerd. Per jaar zal worden bekeken hoe het vrijkomende  tweede deel van de avond nuttig kan worden besteed!
De Leden raadpleging was een succes! Alle aanwezige leden hebben geparticipeerd in een van de zes groepen die allen een onderwerp met betrekking tot de toekomst van het koor moesten uitwerken. Visies over, muziekkeuze, nieuwe leden winnen, aantrekkelijke concerten samenstellen enz enz.
Van alle onderwerpen worden de ideeën verder uitgewerkt tot een soort van beleidsplan voor de komende tijd. Een prachtig voorbeeld van samen denken en samen doen in een hechte mannenclub waar de samenwerkingsparticipatie steeds meer vorm en binding geeft aan de vereniging.
Binnenkort hoort u meer over de resultaten.
Het FRM bestuur.

Aanmelden als:  Lid , of Vriend / Vriendin , van het FRM.
Maak je keuze door een van onderstand buttons te gebruiken. Vul de gevraagde gegevens in en verstuur de aanmelding.
Wilt u zich op een andere manier inzetten voor het koor als bijvoorbeeld bestuurder, sponsor of anderzins. Natuurlijk ook zeer welkom. Maak dan gebruik via onze Contact pagina om uw wensen en ideeën met ons te delen.